Wouter CROMPHOUT

Biologie, fysica en natuurwetenschappen (3de graad), fysica en chemie (2de graad)

Wouter CROMPHOUT

Biologie                                                     

Biologie is de natuurwetenschap die de levende natuur onderzoekt. De leerlingen maken in het derde jaar kennis met de classificatie van de organismen. In het vierde jaar wordt de werking van het menselijk lichaam besproken, en in het vijfde jaar onderzoeken de leerlingen de bouw en de werking van de basiseenheid van het leven, de cel.

Chemie                                                                        

Chemie is de wetenschap die interacties tussen atomen bestudeert. In het derde jaar maken de leerlingen kennis met stoffen en met de atomen waaruit alle materie is opgebouwd. In het vierde jaar leren de leerlingen chemisch rekenen en worden aardolieproducten, zuren, basen en metalen besproken. In het vijfde jaar onderzoeken we de opbouw van de elektronenschil rond de atoomkern, de bindingen die atomen met elkaar aangaan en verschillende soorten chemische reacties.

Fysica                                                          

In de fysica of natuurkunde worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de niet-levende natuur, waarbij de aard van de stof niet verandert. In het derde jaar leren we wat meten is en maken we kennis met massadichtheid, enkele krachten, optica en tenslotte druk. In het vierde jaar bestuderen we beweging, energie en druk bij gassen. In het vijfde jaar worden elektrische en magnetische fenomenen besproken en maken de leerlingen kennis met radioactiviteit.

Natuurwetenschappen                                   

In dit vak worden de drie natuurwetenschappen biologie, chemie en fysica onderwezen. De nadruk ligt hierbij op een thematische aanpak, waarbij telkens de natuurwetenschap die relevant is wordt toegelicht. De thema`s die in het vijfde jaar aan bod komen zijn chemische stoffen, chemische reacties, cellen en celdeling, zuurtegraad en straling.