Lessentabellen

Lessentabellen 2019 – 2020

1ste leerjaar van de 1ste graad

Competenties in het Nederlands

Nederlands

5

Competenties in andere talen

Frans

3

 

Engels

2

Competenties met betrekking tot ruimtelijk en historisch bewustzijn

Geschiedenis

2

 

Aardrijkskunde

1

Competenties inzake wiskunde, wetenschappen, technologie

Wiskunde

4

 

Natuurwetenschappen

2

 

Techniek

2

Cultureel bewustzijn en culturele expressie

Plastische opvoeding

1

 

Muzikale opvoeding

1

 

Artistiek seminarie

2

Competenties op vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid

Lichamelijke opvoeding

2

Latijn

 

2

LBV

 

2

AB+ (remediëren, differentiëren, talentontwikkeling en ontdekking)

 

2

 

Totaal

33

 

2de leerjaar van de 1ste graad

 

2de leerjaar A

 

Latijn

Artistieke vorming

Moderne wetenschappen

Levensbeschouwing

2

2

2

Nederlands

5

5

5

Frans

3

3

3

Engels

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

Wiskunde

4

4

4

Natuurwetenschappen

2

2

2

Economie

0

0

2

Techniek

2

2

2

Plastische opvoeding

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Latijn

4

0

0

kunstinitiatie

0

4

0

Expressie

0

2

2

Wetenschappelijk werk

2

0

2

Totaal

32

32

32

2de graad

 

3de en 4de leerjaar

 

Wetenschappen

Humane –

wetenschappen

Latijn

 

 

 

Optie WET

Optie CULT

 

WE

HW

LW

LC

Levensbeschouwing

2

2

2

2

Latijn

0

0

4

4

Nederlands

4

4

4

4

Frans

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

Geschiedenis

2

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Wiskunde

5

4

5

4

Fysica

2

1

2

1

Chemie

2

1

2

1

Biologie

2

1

2

1

Cultuurwetenschappen

0

2

0

0

Gedragswetenschappen

0

2

0

0

Nederlands +

1

1

(1)

1

kunstgeschiedenis

0

2/0

0

2/0

muziekgeschiedenis

0

0/2

0

0/2

Stadslabo

1

1

(1)

1

Science Art (Fr/Eng)

2

0

0

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Totaal

32

32

32 (34)

32

 

3de graad

 

Latijn wetenschappen

Latijn moderne talen

Moderne talen wetenschappen

Humane wetenschappen

 

LA WE

LA MT

MT WE

HW

Levensbeschouwing

2

2

2

2

Latijn

4

4

0

0

Nederlands

4

4

4

4

Frans

3

4

4

3    

Engels

2

3

3

2

Duits

0

2

2

0

Geschiedenis

2

2

2

Aardrijskunde

2 / 1

1

2 / 1

1

Wiskunde

5

3

5

3

Biologie

1 / 2

0

1 / 2

0

Fysica

2

0

2

0

Chemie

2

0

2

0

Natuurwetenschappen

0

2

0

2

Cultuurwetenschappen

0

0

0

3 / 4

Gedragswetenschappen

0

0

0

4 /3

LO

2

2

2

2

Journalistiek

 

0

0

0

1

Wetenschapsfilosofie

1

1

1

1

Kunstwetenschappen of

Muziekwetenschappen

 

0

2

0

2

TOTAAL

32

32

32

32