Stijn MOREEL

Duits (3de graad) en Nederlands (3de graad)

In het vak Nederlands in de derde graad blijven we ijveren voor en werken aan een correct en doelgericht taalgebruik. Dit bewerkstelligen we o.a. door middel van het verruimen van onze woordenschat naar andere registers en contexten zoals de zakelijke, literaire en academische.

Alle vaardigheden blijven uiteraard aan bod komen: luisteren, kijken, lezen, schrijven en spreken. Binnen al deze vaardigheden breiden we ons doelpubliek  uit naar “onbekende volwassenen,” zo leren we nog preciezer communiceren in allerlei ongekende leef- en werksituaties zoals de arbeidsmarkt, de cultuurscène en het hoger academisch onderwijs.

Ook de Nederlandstalige literatuurgeschiedenis krijgt aandacht, zowel genietend, bestuderend als  - hopelijk - participerend. Taal is dynamisch en biedt bijgevolg telkens nieuwe uitdagingen. Deze gaan we graag samen aan.