Seppe LAMBRECHT

Aardrijkskunde (2de en 3de graad), wiskunde (3de graad) & STEM

AardrijkskundeSeppe LAMBRECHT

In de tweede graad aardrijkskunde worden de aardrijkskundige kennis, inzichten en vaardigheden uit de eerste graad aangewend om verschillende regio's wereldwijd te analyseren en onderling te vergelijken. 

In de derde graad spitsen we ons toe op enkele grote thema's met globale dimensies zoals global warming, internationale migratiestromen, wereldsteden ... We verlaten ook de aarde om een blik te werpen op de omliggende planeten en het zonnestelsel. De historische ontwikkeling van onze geografische kennis en van de cartografie vormt tot slot ook een belangrijk onderdeel binnen deze cursus.

Wiskunde

Binnen de wiskunde wordt in de derde graad gefocust op drie onderdelen: analyse, combinatieleer & kansrekening en statistiek. Als extra leerstofonderdeel kiezen we voor een diepere kijk op het belang en het gebruik van wiskunde binnen de wereld van de kunsten.

STEM

Binnen de cursus STEM wordt specifiek aandacht besteed aan de verschillende stappen in het wetenschappelijk onderzoek. De probleemstelling wordt telkens geformuleerd na een observatiefase in de binnenstad. De thema's voor verder onderzoek hebben dus een uitgesproken maatschappelijke en stedelijke dimensie. Vanuit de probleemstelling wordt dan een onderzoeksplan opgesteld. Afhankelijk van het soort probleem zal een oplossingsgericht onderzoek uitgewerkt worden dat al dan niet in een labo gefinaliseerd wordt. Tot slot worden de mogelijke oplossingen ook gecommuniceerd aan de betrokken beleidsinstanties.