Pauline GHYSELEN

Engels (3de graad)

Engels is de meest gesproken tweede taal in de wereld. In de derde graad bouwen de leerlingen voort opPauline Ghyselen het zelfvertrouwen en de basis die geleerd werd in de vorige jaren. Via verschillende werkvormen en diverse tekstsoorten werken we aan de vier skills die centraal staan bij het leren van een taal: luisteren, lezen, spreken en schrijven.

Met units en taaltaken die aansluiten bij de leefwereld en interessevelden van de leerlingen wordt tevens ook hun taalvaardigheid verbreed en verfijnd. English is your passport to the world, dus we zetten sterk in op het ontwikkelen van de competenties (kennis, vaardigheden leerstrategie├źn en vakspecifieke attitudes). We verdiepen ons ook in de cultuur en literatuur van de Engelstalige landen.