Sara MAISSIN

Cultuurwetenschappen (3de graad), gedragswetenschappen (vijf) en NC Zedenleer (3de graad)

Sara MAISSINHumane wetenschappen vergroten ons inzicht in de mens. Daar komt het in deze studierichting op neer. We beschouwen de mens vanuit twee invalshoeken.

In het vak gedragswetenschappen vertrekken we vanuit het standpunt van het individu. Waarom denkt en handelt iemand op een bepaalde manier? Je maakt kennis met basisprincipes uit de psychologie, pedagogie, sociologie, enz.  Deze les verzekert een groter inzicht in je medemens en in jezelf!

In cultuurwetenschappen benaderen we de culturele omgeving van de mens. Je wordt vertrouwd gemaakt met zeer uiteenlopende aspecten van onze (hyper)moderne samenleving, waaronder media, verschillende culturen en maatschappelijke domeinen  zoals economie, antropologie , criminologie, zingeving, politiek, recht en kunst.

In beide lessen besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden . We schuwen de vakwoordenschat niet en je leert deze actief toe te passen op concrete situaties. Je zal gauw merken dat je bijdrage in gesprekken over dagelijkse thema’s boeiender en onderbouwder wordt.

Onderzoekscompetenties en de aanloop naar je eindwerk krijgen in beide lessen ruim de aandacht. Net als in de tweede graad besteden we veel aandacht aan observatie en analyse. Daarnaast leer je hoe je op systematische wijze een onderbouwd standpunt kan innemen en delen. 

Waarom kiezen voor Humane wetenschappen?

  • Je wil een richting die je inzage geeft in verklaringsmodellen uit verschillende wetenschappelijke disciplines, zodat je een idee krijgt van wat menswetenschappen op de hogeschool of universiteit inhouden. Je wil hieraan kunnen beginnen met een onderbouwde werkmethode en woordenschat.
  • Wat jij over twee jaar precies gaat studeren weet je nog niet zeker, maar ondertussen wil je een brede kennis ontwikkelen rond maatschappelijke thema’s,wil je je eigen visie over de dingen ontwikkelen. Je wil werk maken van een breed cultureel en menselijk bewustzijn. Ondertussen ontwikkel je de correcte onderzoeksmethodiek die je sowieso in verdere studies zal moeten kunnen aanwenden. Je leert kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

Niet-Confessionele Zedenleer

Wat is jouw wereldbeeld? Wat vind jij belangrijk? Wat maakt een mens goed, mooi, inspirerend? Wat is waar? 
Niet meteen eenvoudige vragen. Als ik je dan ook nog eens vertel dat je op deze vragen geen pasklare antwoorden zal krijgen, ben je misschien even het noorden kwijt. Maar dat is nu net wat we samen doen in de lessen niet-confessionele zedenleer: we gaan samen op zoek naar waar jouw noorden ligt! 
Daarom denken we samen veel na, maar laten we ons ook inspireren door grote denkers van over de hele wereld en van alle tijden.

In de lessen leer je ook filosoferen. Stapje per stapje leg ik je uit wat het verschil is tussen een discussie en een filosofisch gesprek, tussen een debat of discussie. Met wat oefening lukt het ons dan mee te zoeken naar datgene waar filosofen al zolang naar zoeken: hoe zit de werkelijkheid echt in elkaar? Een heel avontuur voor jezelf en je brein!