Romy AERTS

Latijn (1ste, 2de graad en vijfde jaar)
Romy AERTS

Latijn

De brede kunst- en cultuurbeleving, die centraal staan in het pedagogisch project van Atheneum Brussel, wordt opgebouwd rond twee pijlers: de studie van de antieke Oudheid (Rome en Griekenland) enerzijds en de esthetica en moderne kunst anderzijds. Alle leerlingen van het eerste jaar maken kennis met deze twee pijlers.

Het vak Latijn is opgebouwd rond twee belangrijke componenten: de studie van de taal, het Latijn, en het bestuderen van de antieke oudheid via authentieke teksten in deze taal. De Latijnse taal  met haar vervoegingen,eigen zinsbouw en eigen woordorde vergroot de algemene taalvaardigheid en taalbeheersing in het Nederlands en in de andere moderne talen.