Magali Van Severen

Wiskunde (1ste graad)

Magalie VAN SEVERENHet wiskundeonderwijs is een geleidelijk proces van systematisch en steeds herhalende opbouw waarbij wordt uitgegaan van waarnemingen, ervaringen, problemen en hypothesen. Er wordt tevens aandacht besteed aan abstrahering en structurering. De leerlingen zullen op basis van concrete voorbeelden de overstap naar theorievorming maken.

Deze lessen verlopen op een interactieve manier tussen de leraar en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling waardoor leerlingen tot reflectie over hun eigen denkproces worden aangezet. Daardoor leren ze hun handelen kritisch te analyseren, en wordt hun denken planmatiger en flexibeler.