Lode DELPUTTE

Lode DELPUTTEIk ben Lode Delputte, woon in Brussel en geef sinds 2014 als zij-instromer deeltijds les aan Atheneum Brussel. Eerst studeerde ik Romaanse filologie in Leuven, daarna deed ik Europese Studies in Lissabon, gevolgd door de master Internationale Politiek aan de ULB. In het kader van mijn overgang naar het lerarenberoep volgde ik de lerarenopleiding aan de VUB. Mijn hobby's zijn lezen, wandelen, talen studeren en reizen.

Vijfentwintig jaar lang was ik als journalist in vaste dienst bij de krant De Morgen, vandaag freelance ik voor De Standaard. Aansluitend bij dat eerste beroep, geef ik de leerlingen in het derde jaar, alsook in vijf en zes, het vak journalistiek. In het vijfde jaar geef ik Nederlands en Frans – dit laatste vak omdat ik van basisopleiding romanist ben. Sinds dit schooljaar krijgen de leerlingen van het derde jaar humane wetenschappen voorts het vak filosofie van me. Ter ondersteuning van de onderzoekscompetenties sta ik in het zesde jaar humane ook nog in voor de workshop taal en onderzoek.

Ik wil mijn leerlingen aanmoedigen om hun kennis over en omgang met mens, maatschappij en wereld zo rijk mogelijk te maken. Leerlingen moeten weten dat, ook al lijkt dat niet altijd zo, het leven aan hun voeten ligt, dat het aan hen is om er iets moois van te maken. Wij leerkrachten kunnen daarbij helpen door er als authentieke, betrokken en warme wereldburgers te staan. Ik leg in dat verband ook grote nadruk op het verwerven van mondigheid, taalvaardigheid en leescultuur, en hoop mijn leerlingen klaar te stomen voor het levenslange leren dat hen ook ná hun doortocht bij ons nog wacht. Als mijn leerlingen hedendaagse, vrije, solidaire en duurzaamheidsbewuste mensen kunnen worden met een open blik op stad en wereld, dan ben ik geslaagd in mijn missie als leerkracht.