Kim VAN WAEYENBERGHE

Directeur

Kim Van WaeyenbergheDe directeur is samen met het team verantwoordelijk voor de visie en het pedagogisch project van de school, m.n. in het centrum van de stad een kwaliteitsvolle school uitbouwen waar de leerplannen aangevuld worden met boeiende projecten en waar een klassieke opleiding vermengd wordt met een creatief luik.

We houden het niet bij theorie maar laten de leerlingen daadwerkelijk proeven van de voordelen van de stad en zijn creatieve bewoners en buren.

Een open communicatie tussen school, ouder en leerling moet het welbevinden van van éénieder optimaliseren. Leerlingen klaarstomen voor het hoger onderwijs, met aandacht voor het vormen van kritische wereldburgers, vat in essentie samen waarvoor Atheneum Brussel staat.