Diana ARKUSH

Wiskunde (2de en 3de graad)

Wiskunde is het vak waarin je leert abstraheren en structuren ontdekken, de vaardigheid die binnen veel domeinen onmisbaar is. Onze leerlingen worden gestimuleerd en geprikkeld tot probleemoplossend denken: vanuit hun eigen ervaringen, de interactie met de leerkracht en de medeleerlingen. Het geregeld heropnemen van de reeds geziene leerstof helpt de leerlingen een zekere automatisme te ontwikkelen.

Diana ArkushIn de tweede graad krijgen de leerlingen, naast een grondig inzicht in de basistechnieken van de rekenvaardigheden en de meetkundige stellingen, de beginsels van redeneren, analyseren en modelleren. In de derde graad staan een functieonderzoek en kansrekening centraal. Hiernaast wordt het brein van de jonge wetenschappers vanuit enkele andere hoeken geprikkeld: goniometrie, matrices, integralen, complexe getallen, … Een wiskundeknobbel hebben is geen absolute vereiste! Zoals voor elk ander vak is het bijhouden van de behandelde informatie en het regelmatig inoefenen van de leerstof voldoende ☺.