Daphne DE WACHTER

Gedrag- en cultuurwetenschappen, geschiedenis (2de graad) & Unesco (2)

Humane wetenschappen met psychologie (gedragswetenschappen), sociologie (cultuurwetenschappen) en kunstbeschouwing

Daphne De WachterDe mens, samenleving en het menselijk gedrag staan centraal tijdens deze lessen. We hebben aandacht voor de socio-culturele kenmerken van de maatschappij en hoe de mens in interactie treedt met deze hedendaagse wereld. De leerlingen maken ook kennis met het voeren van wetenschappelijk onderzoek en leren stappen zetten in het proces van observeren, analyseren en reflecteren.

Tijdens de cultuurlessen proberen we op een kritische manier om te gaan met culturele uitingen, ook kunst mag daarbij niet ontbreken. Een greep uit de thema’s: in welke mate zijn overgangsrituelen cultureel bepaald? Hoe doen we aan waardenoverdracht? Wat is de kracht van het sociaal middenveld? Wat kunnen we leren uit de verhouding individuele - collectieve belangen?

Tijdens de thema’s met het menselijk gedrag in de hoofdrol komen situaties uit volgende wetenschapstakken aan bod: antropologie, psychologie, sociologie, politicologie, criminologie en pedagogiek. Enkele voorbeelden van vragen waarop men tijdens de lessen een antwoord probeert te krijgen: wat gebeurt er allemaal in de babyfase? Welke gezinsvormen bestaan er tegenwoordig? Waarom ontstaan conflicten? Wat is het profiel van een iemand die criminele feiten pleegt? Hoe evalueert armoede in Brussel?

 

Geschiedenis

De leerlingen bestuderen het verleden met aandacht voor geschreven bronnen. Tijdens de lessen gaan we actief op zoek naar de linken tussen verleden, heden en toekomst. Hedendaagse films en literatuur mogen niet ontbreken om deze wereld te ontdekken. In het derde jaar houden we halt bij de middeleeuwen. We leren dat de middeleeuwen veel meer zijn dan een donkere periode met ridders, oorlogen en pestuitbraken. In het vierde jaar focussen we op de oorsprong van de moderne wereld. We nemen de leerlingen mee voor een reis door de tijd. In onze lessen over de vroegmoderne tijd gaan we op zoek naar de manier waarop de vijf continenten elkaar ontmoetten, welke rol niet alleen macht en rijkdom daarbij speelden, maar ook cultuur en wereldbeschouwing. Globalisering is niet alleen een actueel gegeven, al sinds de vijftiende eeuw ondergaat onze planeet veranderingen die tot vandaag doorwerken: ecologie, oorlog en vrede, ziekte en gezondheid, wetenschap en magie, redelijkheid en individuele ontplooiing. We gaan de maatschappelijke relevantie niet uit de weg en proberen antwoorden te formuleren op de volgende vraag. Kan de studie van het verleden ons leren om hedendaags gedrag in vraag te stellen?

 

Unesco

De leerling ontdekt de samenleving vanuit zijn/haar persoonlijke leefwereld. Het uitgangspunt is: wanneer we actief deelnemen aan de samenleving krijgt deze betekenis! Ben je een klimaatactivist? Wil je leren debatteren? Wil je weten hoe je een goed doel kan steunen? Wil je mee nadenken over bestuur en politiek? Al deze interactieve vaardigheden nemen we onder de loep tijdens de UNESCO-uren. We gaan ervan uit dat actief onderzoek kennis stimuleert en voortbrengt. Hierin zit ook de kracht van ondernemen. Als jonge wereldburger leer je vorm te geven aan de samenleving: je wordt actor van verandering!

Een greep uit de vaardigheden: financiële/economische geletterdheid, communicatie, samenwerking en actief burgerschap. Ook welzijn en duurzaamheid staan hier steeds centraal. Een greep uit de lesthema’s: massatoerisme of duurzaam

toerisme – wat met mijn budget – games: fantasie of realiteit – zelfvertrouwen – plankenkoorts – ecologische voetafdruk enz.

Aangezien we onszelf en onze omgeving voortdurend in vraag stellen en bestuderen, biedt deze richting een uitstekende voorbereiding op de humane wetenschappen in de breedste zin van het woord, en met specifieke aandacht voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van UNESCO.

Unesco bakende 17 doelen af die, als ze allemaal bereikt zouden kunnen worden, concreet zouden leiden tot meer vrede in de wereld. Om daar te geraken is er werk aan de winkel! Wij gebruiken deze 17 doelen of 'SDG' (sustainable development goals) ook steeds als richtlijn in zo veel mogelijk lessen op AB. De wereld beïnvloedt ons en wij kunnen haar beïnvloeden. Van de wereld een betere plek maken? Dat kan je leren door haar te begrijpen!