Magali Pauporte

Historisch & ruimtelijk bewustzijn (1ste graad)

Historisch bewustzijnMagali Pauporte

We gaan in de lessen historisch bewustzijn (geschiedenis) actief aan het werk: we maken de opdrachten in het leerwerkboek van Sapiens, bekijken filmfragmenten, werken in groep, geven een presentatie…

Je zal snel merken dat geschiedenis veel meer is dan alleen “van buiten leren”!

We werken aan een historische attitude of houding: het is belangrijk dat je een opinie of mening kan vormen over gebeurtenissen uit het verleden. We gaan op zoek naar informatiebronnen en leren daar kritisch mee om te gaan. We leren een aantal vaardigheden aan: Hoe lees ik een historische kaart? Hoe werk ik met een tijdlijn? Hoe reken ik met tijd? Wat is het verschil tussen een feit en een mening?... Geschiedenis betekent ook werken met de Nederlandse taal, je zal een heleboel nieuwe begrippen leren.

Ruimtelijk bewustzijn

Tijdens de lessen ruimtelijk bewustzijn (aardrijkskunde) gaan we onze blik op de wereld verruimen. We werken thematisch vanuit een onderzoeksvraag. We leren naar de wereld kijken en er verantwoord mee omgaan.

De methode Telescoop biedt daarbij heel wat mogelijkheden. Er worden ook verbanden gelegd met de vakken natuurwetenschappen en techniek.

De actualiteit volgen is een onmisbaar element om leerstof aan te brengen en te tonen dat aardrijkskundige kennis er echt toe doet in het begrijpen van de wereld en het leven.