Kenny KERCKX

Wiskunde & natuurwetenschappen (3de graad)

Mijn naam is Kenny Kerckx en de voorbije 30 jaar heb ik mijn dagen doorKenny Kerckxgebracht op een Brusselse school. Op Atheneum Brussel geef ik wiskunde en natuurwetenschappen aan de leerlingen van de derde graad Humane Wetenschappen en Latijn - Moderne Talen.

Met mijn lessen probeer ik de leerlingen te enthousiasmeren voor de exacte wetenschappen en hen te laten inzien dat de verschillende vaardigheden die zij tijdens de lessen gebruiken zich niet beperken tot het schoolgebeuren, maar breed inzetbaar zijn in onze maatschappij. Belangrijk hierbij is dat elke leerling beseft dat niemand slecht is in wiskunde of wetenschappen en dat we met de nodige inspanningen iedereen op niveau kunnen brengen.