Isabelle DE VRIESE

Crealab, artistieke seminaries & kunstinitiatie (1ste graad)

CrealabIsabelle De Vriese

Het gaat om een creatief laboratorium. Zowel de muzische als de plastische vorming wordt erin verwerkt. Ons steeds veranderend maatschappijbeeld heeft nood aan creatieve mensen, die inventief en origineel kunnen zijn en die steeds een oplossing vinden voor nieuwe problemen. Crealab ontwikkelt bij jongeren een manier van denken die aan de basis ligt van de creativiteit en dit door spelenderwijs aan de slag te gaan met beeld en muziek.

 

Artistieke seminaries

In de periode van 2 lesuren per week maken de leerlingen kennis met enkele artistieke disciplines. Kunstdisciplines als architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst, film, fotografie en mode komen aanbod. Kunst laat ons reflecteren, we observeren en wisselen ideeën uit. De leerlingen leren over kunst na te denken en gaan actief aan de slag, zodat ze zich beeldend leren uitdrukken. Belangrijke thema’s die nauw aan ons hart liggen op school als duurzame mobiliteit, mensenrechten en ecologie worden hierin verwerkt door allerlei ludieke opdrachten.

 

Kunst & creatie

Vak: kunstinitiatie

Tijdens de les kunstinitiatie leer je kunstwerken te bekijken en te waarderen. Je krijgt wekelijks 4 lesuren, deze worden verdeeld in twee uren theorie en twee uren praktijk. De beide zijn gelinkt, wat je leert … ga je uitvoeren. Stap voor stap maak je kennis met de wereld van de ‘Kunsten’. Zowel de meer traditionele kunsten als de hedendaagse kunst komt er aanbod. Kunst is absoluut niet saai, want kunst is de uitdrukking van zijn tijd en zijn volk. Het geeft een inspirerend gevoel, het kan de vonk zijn om nieuwe ideeën te creëren.

Het practicum gebeurt zowel in de klas als op locatie, want de school is gelegen in harte Brussel. Een dynamische wijk met talrijke kunstzinnige pareltjes, waar geschiedenis en avant-gardisme nauw met elkaar verbonden is.