Emma VAN AKEN

N.C. Zedenleer (1ste graad & 2de graad), biologie (2de graad) en wetenschappen en techniek (1ste jaar)

Emma Van Aken

Niet-Confessionele Zedenleer

Niet-confessionele zedenleer (NCZ) is één van de levensbeschouwelijke vakken die leerlingen kunnen volgen in het middelbaar onderwijs. In de lessen worden kinderen en jongeren een moreel bewustzijn en een zingevend oriëntatiekader bijgebracht vanuit de vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing. Niet-Confessionele Zedenleer gaat uit van vrij onderzoek, goede argumentatie en zelfstandig leren denken . Vrijzinnigen willen alles onbevangen en objectief kunnen onderzoeken en in vraag stellen.

Tijdens de lessen Niet-Confessionele Zedenleer laten we alle jongeren aan het woord komen in een klasomgeving waar iedereen zich thuis voelt, waar iedereen ook voor zijn of haar eigen onderbouwde mening mag en durft uit te komen.

Biologie

In het vak biologie bestudeer je levende wezens: mensen, dieren maar ook andere levende organismen zoals planten, eencelligen, bacteriën, virussen, suikers, eiwitten,… De leerlingen ontdekken hoe organismen op elkaar en op het milieu inspelen. Je krijgt tijdens de lessen niet alleen de nodige theoretische bagage mee maar ook praktijk vormt een belangrijk onderdeel van het lessenpakket, dit in de vorm van labo’s in de klas.