Catherine VUYLSTEKE

Engels (3de graad), kunstwetenschappen (5de jaar) en geschiedenis (3de graad)

Catherine VUYLSTEKEGeschiedenis

Geschiedenis gaat niet over vroeger, of toch niet in hoofdzaak. Daar waar gisteren iets vertelt over vandaag en morgen, ligt de ware relevantie van dit vak. De Nieuwe Tijd is die van de eerste globalisering, van slavernij maar ook een gevecht voor humanisme en een centrale plaats voor de mens. Evengoed gaat de Nieuwe Tijd over de Ottomanen en over het Ming-China dat ons ondermeer het geldbiljet gaf.

Kunstgeschiedenis

Kunstgeschiedenis vertelt wat we denken over onszelf, anderen en de wereld. Nu, hier, maar evengoed elders en vroeger. Kunst is een drager van ideeën, van voorstellingen. En dus moet er bezocht worden, gekeken worden. In musea, in het straatbeeld, in ons zo veelzijdige Brussel.

Kunstgeschiedenis gaat om zelf verkennen, vergelijken, opbouwen. Vanaf de eerste bijlen tot de hedendaagse kunst in wereldvermaarde centra vlakbij onze school.